Turniej ministrantów w Licheniu

Turniej ministrantów w Licheniu w tym roku wyjątkowo odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2018 r. w Licheniu Starym ze względu na szereg uroczystości wypadających 11 listopada w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Temat turnieju zgodny z hasłem tego roku: „Napełnieni Duchem Świętym”.

Turniej wiedzowy
W turnieju wiedzowym wezmą udział wszyscy przyjeżdżający, będą osobne kategorie wiekowe:
Szkoła podstawowa do klasy 6.j włącznie – życiorys św. Stanisława Kostki + ogólne pytania z liturgii
Szkoła podstawowa klasy 7 i 8 oraz gimnazjum – Youcat – sekcja o Duchu Świętym (numery 113-120; 128; 203 - 205; 310-311; 496) + ogólne pytania z liturgii
Szkoła średnia – sekcja o Duchu Świętym z KKK (numery 683 - 747) + ogólne pytania z liturgii

Turniej sprawnościowy Formuła turnieju sprawnościowego będzie także zmieniona – nie będzie jak dotychczas w trybie widownia + wybrani z poszczególnych grup ministrantów, ale będzie ok 15/20 „stoisk” - miejsc, do równoległej indywidualnej rywalizacji, gdzie każdy będzie mógł zdobyć nagrodę (za 1 miejsce), będzie także podział na kategorie wiekowe takie same jak w turnieju wiedzowym.

Klasyfikacja ogólna Na zakończenie Turnieju otrzymają puchary trzy najlepsze drużyny, wyłonione na podstawie wyników turnieju wiedzowego oraz w wypadku turnieju sprawnościowego: na podstawie ilości zwycięstw w stosunku do ilości uczestników danej grupy (przyjeżdżającej z określonej parafii), z uwzględnieniem najpierw pierwszych, a jeśli będzie potrzeba - to drugich i trzecich miejsc.

Komentarze